از آلبوم شـلـیک

آخرش یه روز قلب تو دیگه حتی اسمم ُ از یاد می بره … پنجره ها رو وا میکنی تو،  خاطره هامو باد میبره …دوستون دارم … این ترانه رو در آلبوم شلیک خواهید شنید .